Veel gestelde vragen

Heb ik een verwijsbrief nodig?

De fysiotherapeut is direct toegankelijk. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. Uiteraard staat het u vrij om de huisarts te consulteren. Bij chronische aandoeningen of na operatie is een verwijsbrief van huisarts of specialist noodzakelijk voor onze administratie.

Wat neemt u mee naar de praktijk?

Bij het eerste bezoek:
Verwijzing huisarts/specialist indien van toepassing
De meest recente verzekeringsgegevens (pasje polis)
Geldig identiteitsbewijs
Relevante medische informatie (uitslag foto’s etc.)
Handdoek voor gebruik op behandelbank (hygiëne)
Bij vervolgbehandelingen:
Handdoek voor gebruik op de behandelbank
Afsprakenkaartje
Sportkleding indien van toepassing
Uw eerste bezoek en de vervolgbehandelingen
Tijdens de intake brengen wij uw klachten in kaart. Er vindt een vraaggesprek plaats en wij voeren een lichamelijk onderzoek uit. Het resultaat van het onderzoek wordt met u besproken; In overleg met u wordt een behandelplan opgesteld. Bij ontbrekende informatie nemen wij, met uw goedkeuring contact op met de verwijzend huisarts.

Wat moet u doen als u verhinderd bent?
Het is belangrijk dat u een behandelafspraak minstens 24 uur van tevoren afzegt. In de behandeltijd die voor u is gereserveerd kan een andere patiënt behandeld worden.
Wat gebeurt er als uw fysiotherapeut afwezig is?
In geval van geplande afwezigheid van uw fysiotherapeut (vakantie/studie) wordt als dat nodig is voor waar-neming gezorgd. Als uw fysiotherapeut onverwachts niet kan werken bellen wij u op om de afspraak te verzetten. U bent natuurlijk vrij om ervoor te kiezen uw behandeling pas weer te vervolgen als uw fysiotherapeut weer aanwezig is.
Waar kunt u terecht met uw eventuele klachten?
Heeft u een klacht over uw behandeling, of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan wij ervan uit dat u dit aan ons vertelt. U kunt ervan op aan dat we uw klacht in vertrouwen en uiterst serieus zullen nemen. Alleen in overleg met u kunnen we naar een passende oplossing zoeken. Is er geen bevredigende oplossing mogelijk, dan kunt u uw klacht indienen bij: Centraal bureau Fysiotherapie, klachtencommissie, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort.
Stagiaires
In de praktijk kunt u te maken krijgen met stagiaires fysiotherapie. U bent vrij om een keuze te maken zonder stagiair te willen zijn. Een stagiair kan nooit zelfstandig behandelingen uitvoeren.
Wat gebeurt er met uw gegevens?
U heeft als patiënt altijd het recht op inzage in uw dossier. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag inzien. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht. Alleen een verslag aan de verwijzend arts bevat gegevens over uw behandeling, aan derden wordt over u en de behandeling geen mededelingen gedaan. Dit laatste geldt ook voor Arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen. Wij mogen alleen dan gegevens over u verstrekken als wij in het bezit zijn van een schriftelijke – en door u gedateerde en ondertekende verklaring van goedkeuring.
Verslag verwijzend arts
Aan het eind van de behandelperiode wordt een verslag aan de verwijzend arts gestuurd, alleen als u hiermee akkoord gaat. U kunt dit verslag uiteraard ook zelf inzien.
Wie betaalt de behandelingen?
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt door de verzekeraar is afhankelijk van de polisvoorwaarden.
Kinderen tot 18 jaar en chronisch zieken vallen onder de basisverzekering vanaf de 20ste behandeling. Tarievenlijst vindt u in de wachtkamer.