Verzekeringen

Aangesloten verzekeringen

De laatste jaren verandert de verzekering nogal eens betreffende de dekking van fysiotherapie. U kunt hiervoor uw polis nakijken of naar www.fysiotherapie.nl gaan en kijken onder het kopje ‘Goed verzekerd’.

Chronische aandoeningen (lijst Borst) en mensen jonger dan 18 jaar zijn via het basispakket van alle zorgverzekeraars verzekerd. Overige aandoeningen vallen niet onder het basispakket en hiervoor moet u dus de dekking van uw aanvullende verzekering controleren.

De zorgverzekeraars vergoeden meestal alleen als er een contract met de praktijk is afgesloten. Fysiotherapie Carl Lampe heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Achmea*
Aegon
Agis
Amersfoortse
Anderzorg
Allianz
Azivo
CZ
De Friesland
DSW
Fortis
Menzis
Nationale Nederlanden
Nedasco
Ohra/Delta Loyd
ONVZ
OZ
PNO
Salland
SR
Trias
Turien & Co
Univé (UVIT, IZA)
VGZ (ook IZZ en IAK)
VVAA
Zorg en Zekerheid
* (Zilveren Kruis, Zorgverzekeraar Rotterdam, PWZ, Groene Land, FBTO, Steun bij Ziekte, Avero etc)